Don’t sell yourself short

These last few days I’ve been talking to some friends, about our everyday worries, anxieties and temptations. Sometimes we try hard, we put much effort into a particular endeavor or battle, but not much improves. We lose hope because they yield little results. At the sight of our insufficiency and unmet expectations, we start putting limits to the merit and fruitfulness of our actions. It’s humble to recognize one’s limits, true, but it’s prideful to think that we have the last say on how fruitful our actions, no matter how small, can be.

I had a humbling experience of this sort this week: one day I was struggling with my own negativity about how some things don’t seem to be going my way. Pessimistically, I was determined nothing would come out of this effort. Earlier the same day I had posted a picture of my Rosary (which I value very highly) in an internet forum, in which someone, a non-denominational Christian who had been considering Catholicism, asked about how to pray it. He had been gifted one but never got around to praying it, as prayer is something he struggled with. I promptly showed him what he was looking for and left it at that, not thinking much of it.

Later on this person wrote back, and the result astounded me. He had prayed according to what I had shown him to, and had had a powerful experience of feeling loved and at peace (a fruit of the Holy Spirit!) that brought him to tears. Because of this experience, he made up his mind to go to a Catholic church and give it a try, as there was definitely something going on there. I didn’t cause that experience, as God is the only one who can call someone, but a picture and a quick comment had a role to play in that.

What I want to point out with this is the following: don’t sell yourself short. Even if you think you’re done, God’s probably not done with you or your work. He works humbly to bring great things of what we sometimes deem lowly or not worthy, so that we may learn to rely on Him more than we do on ourselves. In his grace, He redeems and makes fruitful whatever small mustard seed we give him. Let’s be humble. Let’s let Him be the one who has the last word on what we can or cannot do, on how fruitful our actions may become (I owe this thought to Dietrich von Hildebrand).

Don’t sell yourself short. Don’t sell God short!


Ne podcenjuj sebe

Zadnje dni sem se pogovarjal z različnimi prijatelji o vsakodnevnih izzivih, naporih in skušnjavah. Večkrat se nam zdi, da je ves naš trud zaman. Vložimo veliko truda, a vidimo malo napredka, čemur večkrat sledi obup. Takrat, ob soočenju z lastno nezadostnostjo in neizpolnjenimi pričakovanji, začenjamo postavljati meje na vrednost in rodovitnost naših dejanj. Skromen človek si prepozna lastno omejenost, vendar je nadutost tista, ki  prepričuje človeka, da ima on sam zadnjo besedo pri določitvi vrednosti lastnih dejanj, četudi so ta na prvi pogled zanemarljiva.

Ta teden sem doživel takšno izkušnjo: boril sem se z lastno negativnostjo, ki se je porodila ob trenutnem neuspehu določenih prizadevanj. V lastnem pesimizmu sem vnaprej določil, da se ne bo nič dobrega izkazalo iz mojega truda. Isti dan, par ur pred tem, sem brez posebnih razlogov objavil na internetnemu forumu sliko svojega rožnega venca, katerega zelo cenim. V objavi je nekdo, kristjan deloma zainteresiran za katoličanstvo, spraševal po napotkih, kako ga zmoliti. Dobil ga je nekoč kot darilo, vendar ga ni nikoli zmolil, saj mu je bila molitev težavna zadeva. Posredoval sem mu relevantno informacijo ter pozabil na dogodek brez večjih pričakovanj.

Kasneje mi je tista oseba odpisala. Osupnil sem nad njegovim odgovorom. Ob molitvi rožnega venca je doživel močna občutja ljubljenosti in miru, kar ga je, v ganjenosti, pripeljalo do solz. To je sadež Svetega Duha. Zaradi te izkušnje se je odločil , da bo pristopil v katoliško cerkev in resno upošteval to priključitev. Vedel je, da se tu nekaj dogaja. Nisem bil jaz tisti, ki je povzročil to spremembo, saj samo Bog lahko nekoga tako kliče. A komentar in slika sta pri tem odigrala svojo vlogo.

Kar želim izpostaviti, je naslednje: ne podcenjujmo sebe ali svojih dejanj. Čeprav večkrat mislimo, da je to to in da se ne more ničesar  več  poroditi iz nečesa, Bog lahko iz tega prizadevanja ustvari nekaj večjega. Bog je skromen; namerno uporablja in preoblikuje tista dejanja, ki se nam ne zdijo relevantna ali vredna pozornosti. Tako nam pokaže, koliko več lahko doseže On, v kolikor se naučimo se nasloniti Nanj, namesto zgolj na lastne moči. On je tisti, ki izpopolnjuje in naredi rodovitno vsako manjše gorčično zrno, ki mu ga namenimo. Bodimo ponižni. Dovolimo Bogu, naj je On tisti, ki v končni instanci določi vrednost in rodovitnost našega truda, kaj zmoremo in česa ne (to misel sem dolžan Dietrichu von Hildebrandu).

Ne podcenjuj sebe. Ne podcenjuj Boga!


No te subestimes

Estos últimos días estuve hablando con un par de amigos sobre varias preocupaciones, ansiedades y tentaciones diarias. A veces ponemos mucho esfuerzo en un par de proyectos o batallas específicas, pero no tenemos buenos resultados. Por eso perdemos la esperanza. Al llegar a nuestros límites y encarar nuestras carencias, comenzamos a ponernos límites en cuanto a qué podemos o no podemos hacer, ponemos límites en el mérito y la utilidad de nuestras acciones. Es cierto que una persona humilde reconoce sus límites, pero es el orgullo de uno el que lo lleva a pensar que tenemos la última palabra en cuanto a qué tan útiles o fecundas son las acciones de uno, incluso las mas pequeñas.

Esta semana tuve una experiencia de este tipo: un día estaba teniendo dificultades con mi propia negatividad. Un par de cosas a las que me estoy dedicando no están progresando como querría. Pesimísticamente, me estaba convenciendo a mí  mismo que nada bueno puede salir de este esfuerzo. Ese mismo día había subido a un foro en internet una foto de un rosario que tengo (que valoro mucho), en el que alguien comentó preguntando como rezarlo. Esta persona es un cristiano sin denominación parcialmente interesado en el catolicismo. Le habían regalado un rosario, pero lo había dejado de lado (mencionó que le costaba rezar). Le mostré la información que estaba buscando y así lo dejé, sin pensarlo demasiado.

Más tarde esta misma persona respondió, y lo que escribió me dejó asombrado. Siguió las instrucciones que le había mostrado, y mientras rezaba tuvo una experiencia en la que se sintió amado y en paz (uno de los frutos del Espíritu Santo), lo que lo llevó a las lágrimas. Por esta experiencia se decidió por ir a una iglesia católica e intentar seguir este camino, ya que definitivamente había algo ahí. Yo no causé esto, solo Dios puede llamarnos de esta manera, pero una foto y un comentario rápido tuvieron su rol que cumplir en lo sucedido.

Lo que deseo remarcar es lo siguiente: no te subestimes. Incluso si piensas que nada bueno puede salir de tus esfuerzos, Dios probablemente aún no ha terminado contigo o tus acciones. Dios es humilde, muestra el poder de su gracia al traer grandes resultados de cosas pequeñas, para que aprendamos a depender más de Él que de nosotros mismos. Él es el que redime y hace fértiles cada pequeña semilla de mostaza que le damos. Seamos humildes. Dejémosle a Dios que sea Él el que decide qué podemos hacer y qué no, o qué tan productivas se conviertan nuestras acciones (le debo este pensamiento a Dietrich von Hildebrand).

No te subestimes. ¡No lo subestimes a Dios!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s