Home

Where do you feel at home? Home is not necessarily just a place.

Where do you feel at home? Is it with your friends? Is it with your loved ones, with your family? Is it with your spouse, or maybe with the one you hope will become your spouse? Is it before the Blessed Sacrament?  Where, when are you home?

These last few days I’ve been momentarily shaken from this feeling. It’s confusing, uncomfortable, disorienting. It’s disconcerting when you suddenly feel that loss, as if the Sun set and your senses went numb, leaving you without how to know your way around. But then the stars light up, the Moon reveals her smiling face. The Sun still shines through Her.

I think it’s through these challenges that we learn to recognize the faintest lights: sometimes we need to be stripped (figuratively speaking) in order to remember what is most important, to rediscover what we already have. We need the dark to see unequivocally what’s always been there, as it’s then when the smallest candle shows its welcoming embrace.

I find it fitting to be thinking about this at the start of Advent. We are preparing for the coming of the Christ, after all. I think it’s relevant because, for me, I feel at home when I can be as God intended me to be, without shame or hiding. I feel at home when I’m free to rejoice in Him, to be renewed in His image and walk with Him. No masks, just Him.

Advent is here, the star of Bethlehem is already showing us the way to Him, our way home. It’s in the dark where we learn to rely even more on Him, so as to take the steps in the right direction; it’s then when we recognize just how much we depend on his grace. I’ll leave you with a song we sang this week at our youth choir (thanks Pau!), that I think points out this feeling quite well:

 

Where sin runs deep Your grace is more

Where grace is found is where You are

Where You are, Lord, I am free

Holiness is Christ in me

 

Matt Maher – Lord, I Need You (Official Lyric Video)


Doma

Kje se počutiš kot doma? Ni nujno, da je dom samo neki kraj.

Kje se počutiš kot doma? Ali je to ob prijateljih? Je to ob svojih ljubljenih osebah, ob svoji družini? Je to ob svojega zakonca? Ali je to ob osebi, za katero upaš, da bo postala tvoj zakonec? Ali je to pred Najsvetješim? Kje, kdaj se počutiš kot doma?

Zadnje dni sem bil začasno otreščen tega občutka. Bega me ta nenadna odsotnost: neprijetna je, ne znajdem se v njej. Nelagodno je, ko občutiš to zgubo, kakor če bi Sonce zašlo in bi tvoja čutila otopela. Tako ne veš, kako naj najdeš pot. Vendar takrat se pojavijo zvezde, ter Luna odkrije svoje nasmejano obličje. Sonce še sije preko Nje.

Takšni izzivi so, po mojem mnenju, način, kako se naučimo prepoznati najbolj medle luči: včasih je potrebno, da nam je odvzeto tisto, kar imamo, da se spomnimo tistega, kar je najpomembnejše. Večkrat to pomeni ponovno odkriti, kar že imamo. Tema je potrebna, da jasneje vidimo tisto, kar je bilo vedno tam: takrat najmanjša sveča kaže svoj topel objem.

Zdi se mi primerno, da razmišljam o tem na začetku adventnega časa. Pripavljamo se na Jezusov prihod. Zdi se mi primerno zato, ker se počutim kot doma ko sem lahko takšen, kot me je Bog namenil, to je brez sramu ali skrivanja. Počutim se kot doma ko sem svoboden, in se lahko razveselim nad svojo identiteto in navdušujem nad Njim. To je identiteta, ki nam je dana ob prenovi v Njemu, po Njegovi podobi, katera nam omogoča, da lahko hodimo z Njim. Brez mask, neposredno z Njim.

Adventni čas je tu. Betlehemska zvezda že kaže nam pot k Njemu, našo pot domov. Je v temi kjer se naučino se še bolj zanesti Nanj, da zmoremo vstopiti v pravo smer. V temi nam postane bolj razvidno koliko smo potrebni Njegove pomoči, koliko smo odvisni Njegove milosti. Zapustil vas bom s pesmijo, ki smo ga zapeli ta teden v pevskem zboru (hvala Pau!), ki lepo ilustrira, kar želim povedati:

 

Where sin runs deep Your grace is more

Where grace is found is where You are

Where You are, Lord, I am free

Holiness is Christ in me

 

Matt Maher – Lord, I Need You (Official Lyric Video)


En casa

¿Dónde te sientes en casa? Nuestro hogar no es necesariamente solo un lugar.

¿Dónde te sientes en casa? ¿Acaso con tus amigos? ¿Con tus seres queridos, con tu familia? ¿Con tu cónyuge, o tal vez con la persona con la que esperas casarte algún día?

¿O tal vez en frente del Santísimo? ¿Dónde, cuándo te sientes en casa?

Estos últimos días me faltó momentáneamente este sentimiento. Es una situación confusa e incómoda. Uno se siente desorientado y desconcertado, como si la luz desapareciera a la puesta del sol y tus sentidos se entumecieran. En ese momento te quedas sin como discernir el camino a seguir. Pero entonces las estrellas aparecen, la Luna muestra su rostro sonriente. El Sol todavía brilla a través de Ella.

Creo que es a través de estos desafíos que aprendemos a reconocer las luces más tenues: a veces necesitamos este tipo de ausencia para recordar lo que es lo más importante, para redescubrir lo que ya tenemos. Necesitamos la oscuridad para reconocer lo que siempre está ahí, de la misma manera que la vela más pequeña muestra su abrazo acogedor en la oscuridad.

Creo que tiene sentido pensar sobre estas cosas al comienzo del Adviento. Es el momento en el que nos preparamos para la venida de Cristo. Para mí, esto es relevante porque me siento en casa cuando puedo ser como Dios quiere que yo sea, sin vergüenza o sin tener que esconderme. Me siento en casa cuando soy libre de regocijarme en Él, de ser renovado en Su imágen y caminar con Él. Sin máscaras, solo Él.

El Adviento ya comenzó, la estrella de Belén ya está mostrando el camino a Él, el camino a nuestro hogar. Es en la oscuridad donde aprendemos a depender aún más de Él para tomar los pasos necesarios en la dirección correcta; es entonces cuando reconocemos nuestra necesidad por su gracia. Les dejo una canción que cantamos en nuestro coro juvenil esta semana (¡gracias Pau!), que creo que ilustra muy bien lo que deseo comunicar:

 

Where sin runs deep Your grace is more

Where grace is found is where You are

Where You are, Lord, I am free

Holiness is Christ in me

 

Matt Maher – Lord, I Need You (Official Lyric Video)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s