A foolish Christmas

We are drawing closer and closer to celebrating Christmas, the day that Christ came into the Earth. Many use this date as an excuse to get together and eat, drink and be merry, which in and of itself is not wrong. However it is easy to miss what is the true source of joy on this most festive day. When we are told to rejoice in Christmas, it is not because of the food, drinks and good company. We rejoice because God’s promise for man’s salvation was born from the blessed Virgin and graced the surface of the Earth. We rejoice because God sent the Lamb for the divine sacrifice that would save his people. That’s the source of our joy. It’s quite easy to figure out what one is truly expecting for this Christmas: if the food, presents, company and festive adornments were taken away, would I still be able to rejoice?

I find the Holy Family to be the best example to follow: a Woman was denied a decent place to give birth to her Son, a man was unable to provide for his pregnant wife, a child was born amongst the smell and dirt of animals. To the eyes of man, this would be considered a failure. Yet joy flooded from within those walls, poured itself over them and capsized the world, inundating the rest of creation. In Christmas we are not celebrating the world, but the Saviour of the world, who is the provider of every Christian’s true joy. Every thing that aids us in this celebration, like food and presents, is just a welcome addition.

Saint Lawrence is a good example of someone who has found true joy. He was a deacon in charge of the Church’s management and distribution of goods to the poor. Then Roman Emperor Valerian apprehended Lawrence and commanded him to bring the riches of Rome’s Church before him, or he’d be put to death. Lawrence then gathered all the poor on the street he could find and gladly brought them to him, for, to his eyes, they were the true treasures of the Church, along with the widows and the consecrated virgins, the pearls and precious stones of the Church’s crown. As you can imagine, he was promptly sentenced to a gruesome death. According to tradition, he was grilled alive because of this foolishness. As his flesh was burning and consuming itself, his soul was burning ever more intensely and growing in love for his God. He told his torturers, jesting: “I’m well done on this side. Turn me over!” This joyful triviality is not mere human defiance but a divine madness. I’d imagine he even offered himself to God as the starter dish for the heavenly banquet he was about to join.

Those who seek God become detached from the world, they are fools to the eyes of man. They dare seek to see as God sees, to value most what God values most, as worldly problems take a backseat in anticipation of the life to come. They are like the thirsty king David when he received water from Bethlehem’s gate. Three of his bravest warriors willingly risked their lives to get it after hearing his honest longing, breaking through enemy lines to reach it. When they returned from this feat, David refused to drink it and poured it out to the ground before their eyes in a divine caprice, as he did not consider himself worthy of it. Venerable Fulton J. Sheen’s talk on this type of foolish wasting is filled with perennial wisdom, and I highly recommend it to everyone: Wasting Your Life – Venerable Fulton Sheen

My wish for this Christmas is to be foolish and seek first and foremost the source of true joy; may everything else be a welcome addition.


Nespameten Božič

Božič se približuje. To je dan, ko praznujemo Kristusov prihod na Zemljo. Ljudje se ob tem dogodku zberemo, da bi se veselili. Poskrbimo za dobro družbo, hrano in pijačo. Praznovanje samo po sebi ni sporno, vendar obstaja nevarnost, da bi pozabili na resnični vir veselja tega veličastnega praznika. Ko nam je rečeno, da naj se razveselimo v božiču to pomeni, da naj ne bo to samo zaradi hrane, pijače ali dobre družbe. To so samo dodatki, okraski praznovanja. Veseliti se je potrebno zaradi rojstva božje obljube za odrešitev človeštva, iz blažene Device in prikazovanja božjega usmiljenja na obličju Zemlje. Veselimo se, ker nam je Bog poslal Jagnje za božjo žrtvo, katero bo odrešilo svoje ljudstvo. To je pravi vir našega praznovanja. Zelo enostavno lahko ugotovimo, kaj pričakujemo ob božičnih praznikih: odrešenikov prihod ali kaj drugega … Kaj bi se zgodilo, če bi odstranili vso hrano, pijačo in dobro družbo? Ali bi se vseeno lahko razveselili?

Naj nam bo Sveta Družina kot zgled: Ženski je bila zavrnjena možnost, da bi rodila svojega Otroka na spodobnem kraju; moški ni zmogel poskrbeti za svojo nosečo ženo; otrok je bil rojen med smradom in nečistočo živali v hlevčku. V človeških očeh je to neuspeh. A kljub vsemu je to veselje o rojstvu preplavilo ves notranji prostor tistih zidov in se prelilo veselje celega stvarstva. V božiču ne praznujemo »sveta«, ampak odrešenika sveta, tj. zaradi tistega, ki je vir pravega veselja vsakega kristjana. Vse drugo kar pripomore k temu, je zgolj dodatek.

Sveti Lovrenc je dober zgled osebe, ki je našla pravo veselje. Lovrenc je bil diakon Cerkve, zadolžen za upravo in porazdelitev bogastva revežem. Tamkajšnji rimski cesar Valerijan ga je pridržal in mu ukazal, da naj mu prinese zaklade cerkve, če želi preživeti. Svetnik ga je poslušal in se je z veseljem odpravil. Zbral je vse reveže v mestu ter jih pripeljal pred cesarja. V njegovih očeh so bili prav oni pravi zaklad cerkve, skupaj z udovami in posvečenimi devicami, biseri ter dragulji krone Cerkve. Kot lahko predvidevamo, je bil Lovrenc takoj obsojen na bolečo smrt. Ljudsko izročilo pravi, da so ga zaradi te nespameti položili na razbeljen pekač in ga živega spekli. Njegovo telo je gorelo in se pojedlo, a njegova duša je še bolj intenzivno gorela in rastla v radosti do svojega Boga. Svojim mučenikom je veselo rekel: “Na tej strani sem že dobro pečen. Obrnite me na drugo!” Ta vesela trivialnost ni človeška izzivalnost, ampak božja norost. Predstavljam si, da bi Bogu lahko ponudil svoje meso za prvi obrok na nebeški gostiji, kateri bi se kmalu pridružil.

Tisti, ki iščejo Boga, niso vezani na ta svet. V očeh sveta so norci. Upajo si prizadevati, da gledajo svet skozi takšne oči kot ga gleda Bog. Najbolj cenijo to, kar je za Boga najpomembnejše in tako svoje težave premikajo v ozadje ter vedno znova pričakujejo novo življenje. Ti ljudje so kakor kralj David, ko je prejel vodo iz betlehemskega vodnjaka. Ob izražanju želje po tej vodi, so njegovi vojaki tvegali smrt, da bi prodrli mimo nasprotnikov in si jo pridobili. Ko pa so vendarle prišli pred Davidom, jo je ta izlil na tla pred njimi v božji kaprici, češ da ni bil vreden takšne žrtve. Fulton J. Sheen ima odlično predavanje, polno večne modrosti v povezavi s tem nespametnim zapravljanjem. Priporočam vsem v ogled! Wasting Your Life – Venerable Fulton Sheen

Ta božič si želim biti nespameten. Naprej želim iskati vir pravega veselja – vse kar bo prišlo poleg na tej poti, pa naj bo dobrodošel dodatek.


Una zonza Navidad

Estamos acercándonos a la Navidad, el día en el que festejamos el nacimiento de Cristo en el mundo. Mucha gente aprovecha esta oportunidad para juntarse y celebrar, comer y beber, algo que en sí mismo no tiene nada malo. Lo problemático es que es muy fácil olvidarse de la verdadera razón por la que existe esta fiesta. Cuando nos es dicho que nos alegremos en Navidad, no es por la comida o la compañía. Nos alegramos porque la promesa de Dios para la salvación de la humanidad nació de la bendita Virgen, y Dios mostró su gracia al rostro de la Tierra. Nos alegramos porque Dios mandó su Cordero para el sacrificio divino que salvaria a su pueblo. Esa es la fuente de nuestra alegría. Es bastante fácil averiguar qué es lo que uno realmente espera festejar esta Navidad: si no hubiera comida, bebida, regalos o compañía en este festejo, ¿podríamos aún alegrarnos?

La Sagrada Familia es el mejor modelo a seguir: a la Mujer le fue negada la posibilidad de dar a luz a su Hijo en un lugar digno, el hombre no pudo proveer a su esposa en cinta, el niño llegó al mundo rodeado de la suciedad y el olor de animales. La situación, considerada a través de los ojos humanos, sería un fracaso. Pero la alegría culminó ese lugar y se desbordó al mundo, inundando el resto de la creación. En Navidad no festejamos al mundo, pero al Salvador del mundo, a aquel que brinda la verdadera alegría a cada cristiano. Cada cosa que nos ayuda en esta celebración, como la comida y los regalos, es meramente una bienvenida adición a esto.

San Lorenzo es un buen ejemplo de alguien que encontró verdadera alegría. Fue un diácono de Roma, encargado de los bienes de la Iglesia y su distribución a los pobres. El emperador romano de ese momento, Valerio, capturó a Lorenzo y le comandó que le entregue las riquezas de la Iglesia, o lo mataría. Lorenzo pidió 3 días para hacerlo, al final de los cuales trajo felizmente ante el emperador a todos los pobres de Roma que pudo encontrar. Ante sus ojos, ellos eran la verdadera riqueza de la Iglesia, junto con las viudas y las vírgenes consagradas, las perlas y piedras preciosas de la corona de la Iglesia. Como pueden imaginarse, fue rápidamente condenado a muerte. Según la tradición, Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla por sus tonterías. Mientras su carne se quemaba y se consumía, su alma ardía aún más intensamente y crecía en amor por su Dios. Dijo a sus torturadores, bromeando: “Ya estoy bien hecho de este lado. ¡Denme vuelta!” Esta alegre trivialidad no es un mero desafío humano pero una locura divina. Me imagino que incluso se ofreció a si mismo a Dios como el primer plato para el banquete divino al que estaba por atender.

Los que buscan a Dios se desapegan del mundo, son locos o zonzos ante ojos humanos. Se atreven a intentar ver como Dios ve, a valorar sobre todo lo que Dios más valora, mientras los problemas terrenales decrecen en relevancia en esperanza por la vida que viene. Son como el sediento rey David, cuando recibió agua de la puerta de Belén. Tres de sus mejores guerreros, al escuchar su deseo, voluntariamente arriesgaron su vida para obtenerla, teniendo que ir a través de líneas enemigas para llegar a ella. Al retornar de semejante hazaña, David se rehusó a beber el agua y la derramó al suelo delante de ellos, en un capricho divino, ya que no se consideró digno de semejante sacrificio. El venerable Fulton J. Sheen tiene una charla sobre este tipo de locura derrochadora que está llena de sabiduría perenne, la recomiendo a todos: Wasting Your Life – Venerable Fulton Sheen

Mi deseo para esta Navidad es ser zonzo y buscar antes que nada la fuente de verdadera alegría; todo lo demás que sea una bienvenida adición.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s